ANBI

Het muziekfestival Groove Tuin is sinds kort erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het festival voldoet aan de wettelijke eisen om de ANBI-status te verkrijgen en dat doneren aan het festival fiscaal aantrekkelijk is voor de donateurs.

ANBI-status betekent niet alleen fiscale voordelen voor de donateurs, maar ook dat Groove Tuin een duidelijke missie heeft en transparant is over haar beleid en financiën. Het festival richt zich op het organiseren van kwalitatieve muziek op unieke locaties en probeert zo bij te dragen aan een positieve verandering in de samenleving.

Door de ANBI-status wordt het festival nog aantrekkelijker voor potentiële sponsors en donateurs. Het festival nodigt iedereen uit om bij te dragen aan het realiseren van haar missie en het verder verbeteren van haar aanbod van muzikale belevingen.

In het kader van transparantie publiceert Festival Groove Tuin regelmatig financiële verantwoordingen op haar website, zodat iedereen inzicht heeft in haar financiële situatie en beleid.

Met de ANBI-status wil Festival Groove Tuin aantonen dat zij serieus bezig is met het verbeteren van de samenleving en dat zij transparant is over haar activiteiten en financiën. Het festival hoopt dat de ANBI-status bijdraagt aan een grotere betrokkenheid van de samenleving en meer steun voor haar missie.